Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:19
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 621 654,00 1 813 289,00
11,8%
1 702 003,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89 415,00 18 094,00
---
10 345,00
-42,8%
Zysk (strata) brutto -2 912 085,00 20 852,00
---
416 555,00
1 897,7%
Zysk (strata) netto -2 894 621,00 45 140,00
---
461 543,00
922,5%
Amortyzacja 1 379,00 1 752,00
27,0%
1 666,00
-4,9%
Aktywa 19 494 521,00 20 282 478,00
4,0%
20 337 610,00
0,3%
Kapitał własny 10 127 472,00 10 214 512,00
0,9%
10 699 796,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,94 23,14
0,9%
24,24
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,56 0,10
---
1,05
925,5%