Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:22
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 702 003,00 1 844 139,00
8,4%
2 047 286,00
11,0%
2 882 257,00
40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 345,00 43 341,00
319,0%
-368 836,00
---
-155 959,00
---
Zysk (strata) brutto 416 555,00 277 903,00
-33,3%
-312 278,00
---
-110 299,00
---
Zysk (strata) netto 461 543,00 198 071,00
-57,1%
-244 345,00
---
-83 078,00
---
Amortyzacja 1 666,00 1 572,00
-5,6%
1 796,00
14,2%
1 596,00
-11,1%
Aktywa 20 337 610,00 21 428 116,00
5,4%
20 438 185,00
-4,6%
20 917 162,00
2,3%
Kapitał własny 10 699 796,00 10 923 893,00
2,1%
10 803 745,00
-1,1%
10 799 942,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,24 24,75
2,1%
24,47
-1,1%
24,46
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,45
-57,1%
-0,55
---
-0,19
---