Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 01:34
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 844 139,00 2 047 286,00
11,0%
2 882 257,00
40,8%
2 850 958,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 341,00 -368 836,00
---
-155 959,00
---
-67 188,00
---
Zysk (strata) brutto 277 903,00 -312 278,00
---
-110 299,00
---
424 344,00
---
Zysk (strata) netto 198 071,00 -244 345,00
---
-83 078,00
---
451 302,00
---
Amortyzacja 1 572,00 1 796,00
14,2%
1 596,00
-11,1%
1 515,00
-5,1%
Aktywa 21 428 116,00 20 438 185,00
-4,6%
20 917 162,00
2,3%
20 447 245,00
-2,2%
Kapitał własny 10 923 893,00 10 803 745,00
-1,1%
10 799 942,00
-0,0%
12 082 158,00
11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,75 24,47
-1,1%
24,46
-0,0%
22,81
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 -0,55
---
-0,19
---
0,85
---