Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 06:19
kontakt
RAWLPLUG
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 787 628,00 787 628,00
0,0%
1 011 846,00
28,5%
1 218 541,00
20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80 005,00 80 005,00
0,0%
160 162,00
100,2%
159 009,00
-0,7%
Zysk (strata) brutto 68 559,00 68 559,00
0,0%
153 644,00
124,1%
153 925,00
0,2%
Zysk (strata) netto 50 056,00 50 056,00
0,0%
112 194,00
124,1%
108 840,00
-3,0%
Amortyzacja 34 660,00 34 660,00
0,0%
35 927,00
3,7%
42 465,00
18,2%
Aktywa 996 715,00 996 715,00
0,0%
1 211 039,00
21,5%
1 411 780,00
16,6%
Kapitał własny 478 160,00 478 160,00
0,0%
582 692,00
21,9%
667 970,00
14,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,69 14,69
0,0%
17,90
21,9%
20,52
14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,54
0,0%
3,45
124,2%
3,34
-3,0%