Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 16:47
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 318 432,00 309 852,00
-2,7%
280 491,00
-9,5%
313 471,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 935,00 44 757,00
-8,5%
19 232,00
-57,0%
26 880,00
39,8%
Zysk (strata) brutto 54 897,00 38 053,00
-30,7%
9 419,00
-75,2%
14 090,00
49,6%
Zysk (strata) netto 39 561,00 26 842,00
-32,2%
4 568,00
-83,0%
8 721,00
90,9%
Amortyzacja 10 000,00 10 741,00
7,4%
11 842,00
10,3%
12 302,00
3,9%
Aktywa 1 417 254,00 1 458 479,00
2,9%
1 411 780,00
-3,2%
1 449 512,00
2,7%
Kapitał własny 640 147,00 673 244,00
5,2%
667 970,00
-0,8%
655 362,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,66 20,68
5,2%
20,52
-0,8%
20,13
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,22 0,82
-32,2%
0,14
-83,0%
0,27
91,4%