Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 16:41
kontakt
RAWLPLUG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 245 934,00 245 934,00
0,0%
310 028,00
26,1%
310 028,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 517,00 24 517,00
0,0%
20 941,00
-14,6%
20 941,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 44 805,00 44 805,00
0,0%
29 381,00
-34,4%
29 381,00
0,0%
Zysk (strata) netto 39 056,00 39 056,00
0,0%
21 980,00
-43,7%
21 980,00
0,0%
Amortyzacja 6 097,00 6 097,00
0,0%
6 347,00
4,1%
6 347,00
0,0%
Aktywa 821 958,00 821 958,00
0,0%
966 732,00
17,6%
966 732,00
0,0%
Kapitał własny 377 590,00 377 590,00
0,0%
394 998,00
4,6%
394 998,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,60 11,60
0,0%
12,13
4,6%
12,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,20
0,0%
0,68
-43,7%
0,68
0,0%