Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:22
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 143 814,00 125 524,00
-12,7%
145 778,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 022,00 5 609,00
-65,0%
9 807,00
74,8%
Zysk (strata) brutto 13 099,00 5 558,00
-57,6%
15 461,00
178,2%
Zysk (strata) netto 9 898,00 4 166,00
-57,9%
11 846,00
184,3%
Amortyzacja 2 939,00 3 015,00
2,6%
3 145,00
4,3%
Aktywa 837 893,00 829 613,00
-1,0%
903 905,00
9,0%
Kapitał własny 387 489,00 391 654,00
1,1%
403 500,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,90 12,03
1,1%
12,39
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,13
-57,9%
0,36
184,4%