Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:37
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 599,00 79 207,00
63,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 532,00 -341,00
---
Zysk (strata) brutto 2 717,00 765,00
-71,8%
Zysk (strata) netto 2 961,00 103,00
-96,5%
Amortyzacja 2 916,00 3 852,00
32,1%
Aktywa 300 711,00 305 846,00
1,7%
Kapitał własny 95 275,00 95 193,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,90
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,00
-96,6%