Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 09:37
kontakt
PLASTBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 343,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 465,00
Zysk (strata) brutto 2 452,00
Zysk (strata) netto 1 936,00
Amortyzacja 2 961,00
Aktywa 240 857,00
Kapitał własny 102 902,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,45
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05