Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 17:14
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 049,00 8 567,00
6,4%
10 329,00
20,6%
8 702,00
-15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 745,00 155,00
-79,2%
1 812,00
1 069,0%
686,00
-62,1%
Zysk (strata) brutto 639,00 51,00
-92,0%
1 448,00
2 739,2%
613,00
-57,7%
Zysk (strata) netto 107,00 9,00
-91,6%
869,00
9 555,6%
613,00
-29,5%
Amortyzacja 276,00 324,00
17,4%
338,00
4,3%
213,00
-37,0%
Aktywa 39 921,00 39 598,00
-0,8%
39 261,00
-0,9%
40 186,00
2,4%
Kapitał własny 12 755,00 12 796,00
0,3%
13 696,00
7,0%
14 309,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,98
0,3%
1,05
7,1%
1,10
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-87,5%
0,07
6 600,0%
0,05
-29,9%