Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 18:56
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 612,00 7 301,00
-4,1%
6 851,00
-6,2%
8 049,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 85,00
---
739,00
769,4%
745,00
0,8%
Zysk (strata) brutto 460,00 -114,00
---
672,00
---
639,00
-4,9%
Zysk (strata) netto 439,00 -320,00
---
672,00
---
107,00
-84,1%
Amortyzacja 192,00 200,00
4,2%
276,00
38,0%
276,00
0,0%
Aktywa 30 182,00 32 929,00
9,1%
38 546,00
17,1%
39 921,00
3,6%
Kapitał własny 8 099,00 11 913,00
47,1%
12 847,00
7,8%
12 755,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,92
47,0%
0,99
7,9%
0,98
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,02
---
0,05
---
0,01
-84,6%