Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 07:05
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 439,00 7 439,00
0,0%
7 439,00
0,0%
10 437,00
40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -489,00 -489,00
---
-489,00
---
1 715,00
---
Zysk (strata) brutto -633,00 -633,00
---
-633,00
---
1 834,00
---
Zysk (strata) netto -700,00 -700,00
---
-700,00
---
1 657,00
---
Amortyzacja 433,00 433,00
0,0%
433,00
0,0%
373,00
-13,9%
Aktywa 40 207,00 40 207,00
0,0%
40 207,00
0,0%
41 323,00
2,8%
Kapitał własny 15 072,00 15 072,00
0,0%
15 072,00
0,0%
16 761,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,10
0,0%
1,10
0,0%
1,22
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,05
---
0,12
---