Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:41
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 592,00 2 900,00
11,9%
2 583,00
-10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 158,00 -95,00
---
-536,00
---
Zysk (strata) brutto -1 014,00 354,00
---
-1 098,00
---
Zysk (strata) netto -857,00 143,00
---
-1 118,00
---
Amortyzacja 238,00 211,00
-11,3%
254,00
20,4%
Aktywa 278 596,00 277 493,00
-0,4%
282 509,00
1,8%
Kapitał własny 155 959,00 156 102,00
0,1%
154 984,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 2,07
0,1%
2,06
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,02
---