Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:57
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 631,00 39 247,00
53,1%
44 388,00
13,1%
31 275,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 839,00 845,00
0,7%
9 119,00
979,2%
-2 382,00
---
Zysk (strata) brutto 2 767,00 945,00
-65,8%
10 926,00
1 056,2%
6 387,00
-41,5%
Zysk (strata) netto 3 097,00 606,00
-80,4%
8 975,00
1 381,0%
5 843,00
-34,9%
Amortyzacja 440,00 399,00
-9,3%
376,00
-5,8%
364,00
-3,2%
Aktywa 436 797,00 458 747,00
5,0%
478 661,00
4,3%
519 631,00
8,6%
Kapitał własny 326 724,00 327 330,00
0,2%
336 305,00
2,7%
336 166,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,67 32,73
0,2%
33,63
2,7%
33,62
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,06
-80,3%
0,90
1 372,1%
0,58
-35,0%