Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:45
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 699,00 18 286,00
-48,8%
55 507 734,00
303 453,2%
-55 444 863,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 775,00 374,00
-78,9%
1 977 025,00
528 516,3%
-1 974 583,00
---
Zysk (strata) brutto 3 316,00 2 124,00
-35,9%
9 322 857,00
438 829,2%
-9 312 889,00
---
Zysk (strata) netto 2 403,00 1 755,00
-27,0%
8 416 070,00
479 448,1%
-8 406 310,00
---
Amortyzacja 449,00 0,00
---
813 008,00
---
-811 755,00
---
Aktywa 388 760,00 402 401,00
3,5%
427 566 132,00
106 153,7%
436 797,00
-99,9%
Kapitał własny 319 288,00 321 043,00
0,5%
327 705 811,00
101 975,4%
326 724,00
-99,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,93 32,10
0,5%
32 770,58
101 976,3%
32,67
-99,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,18
-26,7%
841,61
478 085,8%
-840,63
---