Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:49
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 240,00 25 631,00
-31,2%
39 247,00
53,1%
44 388,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 603,00 839,00
-47,7%
845,00
0,7%
9 119,00
979,2%
Zysk (strata) brutto 7 201,00 2 767,00
-61,6%
945,00
-65,8%
10 926,00
1 056,2%
Zysk (strata) netto 6 663,00 3 097,00
-53,5%
606,00
-80,4%
8 975,00
1 381,0%
Amortyzacja 397,00 440,00
10,8%
399,00
-9,3%
376,00
-5,8%
Aktywa 427 566,00 436 797,00
2,2%
458 747,00
5,0%
478 661,00
4,3%
Kapitał własny 327 706,00 326 724,00
-0,3%
327 330,00
0,2%
336 305,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,77 32,67
-0,3%
32,73
0,2%
33,63
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,31
-53,5%
0,06
-80,3%
0,90
1 372,1%