Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:18
kontakt
WITTCHEN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 247,00 90 021,00
16,5%
90 021,00
0,0%
146 679,00
62,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 018,00 7 145,00
---
7 145,00
0,0%
22 421,00
213,8%
Zysk (strata) brutto -10 561,00 8 275,00
---
8 275,00
0,0%
18 909,00
128,5%
Zysk (strata) netto -8 554,00 6 641,00
---
6 641,00
0,0%
15 240,00
129,5%
Amortyzacja 14 430,00 12 502,00
-13,4%
12 502,00
0,0%
11 682,00
-6,6%
Aktywa 323 251,00 268 257,00
-17,0%
268 257,00
0,0%
286 994,00
7,0%
Kapitał własny 191 095,00 159 360,00
-16,6%
159 360,00
0,0%
153 445,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,49 8,74
-16,6%
8,74
0,0%
8,39
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,47 0,36
---
0,36
0,0%
0,83
128,8%