Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 06:33
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 837,00 83 842,00
33,4%
114 487,00
36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 087,00 16 334,00
168,3%
27 847,00
70,5%
Zysk (strata) brutto 6 237,00 12 672,00
103,2%
21 432,00
69,1%
Zysk (strata) netto 5 034,00 10 206,00
102,7%
17 120,00
67,7%
Amortyzacja 5 771,00 5 911,00
2,4%
6 316,00
6,9%
Aktywa 285 833,00 286 994,00
0,4%
316 387,00
10,2%
Kapitał własny 199 372,00 153 445,00
-23,0%
171 406,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,92 8,39
-23,2%
9,37
11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,56
102,2%
0,94
67,7%