Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 04:32
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 396,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 500,00
Zysk (strata) brutto 8 579,00
Zysk (strata) netto 6 917,00
Amortyzacja 6 024,00
Aktywa 268 257,00
Kapitał własny 159 360,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,74
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38