Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 11:30
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 374,00 18 137,00
18,0%
15 581,00
-14,1%
14 013,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 329,00 -851,00
---
-1 443,00
---
-4 896,00
---
Zysk (strata) brutto -6 677,00 -858,00
---
-1 549,00
---
-4 870,00
---
Zysk (strata) netto -5 551,00 -702,00
---
-1 266,00
---
-3 942,00
---
Amortyzacja 273,00 194,00
-28,9%
192,00
-1,0%
185,00
-3,6%
Aktywa 96 623,00 97 351,00
0,8%
95 337,00
-2,1%
86 786,00
-9,0%
Kapitał własny 79 647,00 78 945,00
-0,9%
77 679,00
-1,6%
73 737,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,02 12,90
-0,9%
12,70
-1,6%
12,05
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,91 -0,12
---
-0,21
---
-0,64
---