Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:48
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 931,00 36 487,00
-25,4%
28 608,00
-21,6%
49 754,00
73,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 031,00 7 760,00
-29,7%
1 034,00
-86,7%
9 661,00
834,3%
Zysk (strata) brutto 11 208,00 7 469,00
-33,4%
213,00
-97,1%
9 684,00
4 446,5%
Zysk (strata) netto 9 079,00 6 445,00
-29,0%
-72,00
---
7 849,00
---
Amortyzacja 292,00 289,00
-1,0%
281,00
-2,8%
282,00
0,4%
Aktywa 123 647,00 125 249,00
1,3%
114 702,00
-8,4%
127 649,00
11,3%
Kapitał własny 75 735,00 82 180,00
8,5%
82 108,00
-0,1%
89 957,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,38 13,43
8,5%
13,42
-0,1%
14,70
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,05
-29,0%
-0,01
---
1,28
---