Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 20:25
kontakt
OTMUCHOW
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 119 932,00 119 932,00
0,0%
120 558,00
0,5%
120 558,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -357,00 -357,00
---
-2 966,00
---
-2 966,00
---
Zysk (strata) brutto -1 193,00 -1 193,00
---
-4 514,00
---
-4 514,00
---
Zysk (strata) netto -896,00 -896,00
---
-4 454,00
---
-4 454,00
---
Amortyzacja 5 154,00 5 154,00
0,0%
4 466,00
-13,3%
4 466,00
0,0%
Aktywa 161 499,00 163 549,00
1,3%
159 866,00
-2,3%
159 866,00
0,0%
Kapitał własny 99 344,00 99 344,00
0,0%
91 258,00
-8,1%
91 258,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90 3,90
0,0%
3,58
-8,1%
3,58
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,18
---
-0,18
---