Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:23
kontakt
OTMUCHOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 720,00 66 285,00
-3,5%
53 647,00
-19,1%
60 610,00
13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 246,00 684,00
-45,1%
-1 041,00
---
-685,00
---
Zysk (strata) brutto 929,00 444,00
-52,2%
-1 637,00
---
-744,00
---
Zysk (strata) netto 1 329,00 603,00
-54,6%
-1 499,00
---
-553,00
---
Amortyzacja 1 638,00 2 558,00
56,2%
2 596,00
1,5%
2 591,00
-0,2%
Aktywa 177 118,00 189 419,00
6,9%
163 549,00
-13,7%
173 257,00
5,9%
Kapitał własny 100 089,00 100 607,00
0,5%
99 344,00
-1,3%
98 664,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,93 3,95
0,5%
3,90
-1,3%
3,87
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-53,8%
-0,06
---
-0,02
---