Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 16:26
kontakt
OTMUCHOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 80 560,00 80 560,00
0,0%
62 551,00
-22,4%
65 513,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 474,00 3 474,00
0,0%
4 420,00
27,2%
2 091,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 2 403,00 2 403,00
0,0%
3 080,00
28,2%
848,00
-72,5%
Zysk (strata) netto 2 729,00 2 729,00
0,0%
3 159,00
15,8%
1 139,00
-63,9%
Amortyzacja 1 989,00 1 989,00
0,0%
1 829,00
-8,0%
1 786,00
-2,4%
Aktywa 193 282,00 193 282,00
0,0%
192 015,00
-0,7%
196 010,00
2,1%
Kapitał własny 105 568,00 105 568,00
0,0%
108 839,00
3,1%
109 831,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,48 3,48
0,0%
3,59
3,1%
3,62
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
0,0%
0,10
15,6%
0,04
-63,5%