Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 19:11
kontakt
DECORA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 306 290,00 370 809,00
21,1%
480 585,00
29,6%
480 585,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 987,00 69 363,00
116,8%
83 696,00
20,7%
83 696,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 30 971,00 69 686,00
125,0%
81 804,00
17,4%
81 804,00
0,0%
Zysk (strata) netto 25 281,00 56 623,00
124,0%
66 686,00
17,8%
66 686,00
0,0%
Amortyzacja 12 223,00 11 000,00
-10,0%
13 420,00
22,0%
13 420,00
0,0%
Aktywa 209 797,00 248 328,00
18,4%
353 937,00
42,5%
353 937,00
0,0%
Kapitał własny 147 474,00 188 675,00
27,9%
235 168,00
24,6%
235 168,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,98 17,89
27,9%
22,30
24,6%
22,30
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 5,37
124,0%
6,32
17,8%
6,32
0,0%