Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 20:09
kontakt
DECORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 140 261,00 143 090,00
2,0%
433 002,00
202,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 003,00 24 919,00
46,6%
60 182,00
141,5%
Zysk (strata) brutto 22 866,00 24 504,00
7,2%
70 689,00
188,5%
Zysk (strata) netto 19 496,00 19 837,00
1,7%
58 893,00
196,9%
Amortyzacja 4 062,00 4 228,00
4,1%
12 212,00
188,8%
Aktywa 423 969,00 416 884,00
-1,7%
416 884,00
0,0%
Kapitał własny 244 204,00 263 751,00
8,0%
263 751,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,15 25,01
8,0%
25,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,85 1,88
1,8%
1,88
0,0%