Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 13:55
kontakt
DECORA
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 151 479,00 165 374,00
9,2%
234 205,00
41,6%
277 659,00
18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 990,00 28 243,00
57,0%
49 670,00
75,9%
29 841,00
-39,9%
Zysk (strata) brutto 17 200,00 27 618,00
60,6%
48 921,00
77,1%
27 584,00
-43,6%
Zysk (strata) netto 14 279,00 22 601,00
58,3%
40 033,00
77,1%
22 831,00
-43,0%
Amortyzacja 5 431,00 5 624,00
3,6%
6 251,00
11,1%
6 677,00
6,8%
Aktywa 224 777,00 212 919,00
-5,3%
291 986,00
37,1%
446 511,00
52,9%
Kapitał własny 133 226,00 153 756,00
15,4%
207 912,00
35,2%
242 311,00
16,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,63 14,58
15,4%
19,71
35,2%
22,97
16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,35 2,14
58,3%
3,80
77,1%
2,16
-43,0%