Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:00
kontakt
DECORA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 157 117,00 224 689,00
43,0%
269 059,00
19,7%
289 912,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 002,00 46 070,00
91,9%
24 348,00
-47,1%
35 263,00
44,8%
Zysk (strata) brutto 23 313,00 45 320,00
94,4%
26 519,00
-41,5%
46 184,00
74,2%
Zysk (strata) netto 19 019,00 37 008,00
94,6%
22 089,00
-40,3%
39 056,00
76,8%
Amortyzacja 5 667,00 5 733,00
1,2%
6 687,00
16,6%
7 984,00
19,4%
Aktywa 186 313,00 265 945,00
42,7%
424 113,00
59,5%
423 969,00
-0,0%
Kapitał własny 120 838,00 177 809,00
47,1%
215 451,00
21,2%
244 204,00
13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,46 16,86
47,2%
20,43
21,2%
23,15
13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,80 3,51
94,6%
2,09
-40,3%
3,70
76,8%