Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 12:33
kontakt
DECORA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 145 377,00 157 117,00
8,1%
224 689,00
43,0%
269 059,00
19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 945,00 24 002,00
60,6%
46 070,00
91,9%
24 348,00
-47,1%
Zysk (strata) brutto 14 248,00 23 313,00
63,6%
45 320,00
94,4%
26 519,00
-41,5%
Zysk (strata) netto 11 633,00 19 019,00
63,5%
37 008,00
94,6%
22 089,00
-40,3%
Amortyzacja 5 313,00 5 667,00
6,7%
5 733,00
1,2%
6 687,00
16,6%
Aktywa 205 274,00 186 313,00
-9,2%
265 945,00
42,7%
424 113,00
59,5%
Kapitał własny 107 654,00 120 838,00
12,2%
177 809,00
47,1%
215 451,00
21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,21 11,46
12,2%
16,86
47,2%
20,43
21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,80
63,5%
3,51
94,6%
2,09
-40,3%