Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 22:07
kontakt
URSUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 992,00 16 667,00
19,1%
15 904,00
-4,6%
15 904,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 102,00 -7 807,00
---
-4 750,00
---
-4 750,00
---
Zysk (strata) brutto -28 835,00 -9 384,00
---
-12 677,00
---
-12 677,00
---
Zysk (strata) netto -29 323,00 -9 384,00
---
-12 677,00
---
-12 677,00
---
Amortyzacja 1 720,00 3 606,00
109,7%
2 111,00
-41,5%
2 111,00
0,0%
Aktywa 171 471,00 148 541,00
-13,4%
134 292,00
-9,6%
134 292,00
0,0%
Kapitał własny -176 182,00 -214 915,00
---
-248 149,00
---
-248 149,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,73 -3,33
---
-3,84
---
-3,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,14
---
-0,20
---
-0,20
---