Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 04:28
kontakt
INPRO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 358,00 277 591,00
79,8%
183 450,00
-33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 773,00 64 212,00
90,1%
32 856,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 34 543,00 66 214,00
91,7%
35 230,00
-46,8%
Zysk (strata) netto 28 086,00 54 167,00
92,9%
29 052,00
-46,4%
Amortyzacja 1 250,00 1 299,00
3,9%
1 260,00
-3,0%
Aktywa 491 158,00 494 477,00
0,7%
488 166,00
-1,3%
Kapitał własny 289 648,00 337 809,00
16,6%
346 841,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,23 8,44
16,6%
8,66
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 1,35
93,0%
0,73
-46,3%