Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:54
kontakt
INPRO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 142,00 58 142,00
0,0%
48 531,00
-16,5%
61 849,00
27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 400,00 12 400,00
0,0%
7 923,00
-36,1%
15 671,00
97,8%
Zysk (strata) brutto 10 472,00 10 472,00
0,0%
6 196,00
-40,8%
12 881,00
107,9%
Zysk (strata) netto 5 920,00 5 920,00
0,0%
2 590,00
-56,2%
8 750,00
237,8%
Amortyzacja 2 030,00 2 030,00
0,0%
1 997,00
-1,6%
1 866,00
-6,6%
Aktywa 749 303,00 749 303,00
0,0%
795 491,00
6,2%
817 281,00
2,7%
Kapitał własny 392 182,00 392 182,00
0,0%
384 763,00
-1,9%
393 373,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,80 9,80
0,0%
9,61
-1,9%
9,82
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%
0,06
-56,1%
0,22
236,9%