Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:25
kontakt
INPRO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 131 664,00 113 135,00
-14,1%
106 673,00
-5,7%
156 326,00
46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 406,00 20 075,00
15,3%
20 323,00
1,2%
31 930,00
57,1%
Zysk (strata) brutto 15 957,00 18 309,00
14,7%
16 668,00
-9,0%
26 882,00
61,3%
Zysk (strata) netto 11 459,00 11 719,00
2,3%
8 510,00
-27,4%
17 763,00
108,7%
Amortyzacja 2 659,00 3 997,00
50,3%
4 027,00
0,8%
3 808,00
-5,4%
Aktywa 664 101,00 736 362,00
10,9%
795 491,00
8,0%
754 794,00
-5,1%
Kapitał własny 314 105,00 357 348,00
13,8%
384 763,00
7,7%
438 218,00
13,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,84 8,92
13,8%
9,61
7,7%
10,94
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
2,4%
0,21
-27,3%
0,44
108,5%