Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 19:34
kontakt
INPRO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 89 820,00 47 071,00
-47,6%
26 160,00
-44,4%
73 538,00
181,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 418,00 6 740,00
-35,3%
-565,00
---
11 477,00
---
Zysk (strata) brutto 12 940,00 9 710,00
-25,0%
6 455,00
-33,5%
17 902,00
177,3%
Zysk (strata) netto 11 016,00 8 562,00
-22,3%
6 721,00
-21,5%
16 032,00
138,5%
Amortyzacja 647,00 663,00
2,5%
590,00
-11,0%
335,00
-43,2%
Aktywa 504 118,00 520 768,00
3,3%
576 991,00
10,8%
537 215,00
-6,9%
Kapitał własny 294 658,00 326 351,00
10,8%
343 552,00
5,3%
386 389,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,36 8,15
10,8%
8,58
5,3%
9,65
12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,21
-22,2%
0,17
-21,5%
0,40
138,1%