Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:29
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 102 822,00 18 508,00
-82,0%
7 652,00
-58,7%
31 010,00
305,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 160,00 1 847,00
-91,3%
-2 412,00
---
7 170,00
---
Zysk (strata) brutto 20 937,00 882,00
-95,8%
5 573,00
531,9%
7 820,00
40,3%
Zysk (strata) netto 16 885,00 719,00
-95,7%
6 002,00
734,8%
6 598,00
9,9%
Amortyzacja 335,00 310,00
-7,5%
280,00
-9,7%
245,00
-12,5%
Aktywa 488 166,00 517 020,00
5,9%
576 991,00
11,6%
585 075,00
1,4%
Kapitał własny 346 841,00 347 560,00
0,2%
343 552,00
-1,2%
350 150,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,66 8,68
0,2%
8,58
-1,2%
8,74
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,02
-95,7%
0,15
733,3%
0,16
10,0%