Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:53
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 570,00 33 557,00
48,7%
102 822,00
206,4%
18 508,00
-82,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 008,00 4 956,00
146,8%
21 160,00
327,0%
1 847,00
-91,3%
Zysk (strata) brutto 5 323,00 4 583,00
-13,9%
20 937,00
356,8%
882,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 5 017,00 3 605,00
-28,1%
16 885,00
368,4%
719,00
-95,7%
Amortyzacja 331,00 262,00
-20,8%
335,00
27,9%
310,00
-7,5%
Aktywa 520 768,00 509 387,00
-2,2%
488 166,00
-4,2%
517 020,00
5,9%
Kapitał własny 326 351,00 329 956,00
1,1%
346 841,00
5,1%
347 560,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,15 8,24
1,1%
8,66
5,1%
8,68
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,09
-28,0%
0,42
368,9%
0,02
-95,7%