Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 20:29
kontakt
PATENTUS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 509,00 38 073,00
10,3%
82 562,00
116,9%
244 782,00
196,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 549,00 -6 165,00
---
4 086,00
---
70 319,00
1 621,0%
Zysk (strata) brutto -6 610,00 -7 251,00
---
3 322,00
---
70 860,00
2 033,1%
Zysk (strata) netto -5 724,00 -6 355,00
---
3 539,00
---
62 255,00
1 659,1%
Amortyzacja 8 962,00 9 246,00
3,2%
9 063,00
-2,0%
10 458,00
15,4%
Aktywa 136 263,00 138 627,00
1,7%
145 681,00
5,1%
260 651,00
78,9%
Kapitał własny 102 383,00 101 753,00
-0,6%
106 266,00
4,4%
168 490,00
58,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 3,45
0,0%
3,60
4,4%
5,71
58,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,22
---
0,12
---
2,11
1 658,3%