Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 15:11
kontakt
PATENTUS
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 509,00 34 509,00
0,0%
79 845,00
131,4%
243 474,00
204,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 549,00 -5 549,00
---
3 520,00
---
69 225,00
1 866,6%
Zysk (strata) brutto -6 610,00 -6 610,00
---
2 811,00
---
69 780,00
2 382,4%
Zysk (strata) netto -5 826,00 -5 826,00
---
3 098,00
---
61 466,00
1 884,1%
Amortyzacja 8 962,00 8 962,00
0,0%
8 794,00
-1,9%
10 235,00
16,4%
Aktywa 136 263,00 136 263,00
0,0%
143 679,00
5,4%
258 008,00
79,6%
Kapitał własny 102 383,00 102 383,00
0,0%
106 455,00
4,0%
167 875,00
57,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,47 3,47
0,0%
3,61
4,0%
5,69
57,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,20
---
0,10
---
2,08
1 884,8%