Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 09:07
kontakt
PATENTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 430,00 26 503,00
-51,3%
137 049,00
417,1%
24 480,00
-82,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 177,00 5 296,00
-56,5%
45 750,00
763,9%
5 473,00
-88,0%
Zysk (strata) brutto 12 107,00 5 407,00
-55,3%
46 204,00
754,5%
6 085,00
-86,8%
Zysk (strata) netto 11 654,00 5 104,00
-56,2%
38 654,00
657,3%
4 879,00
-87,4%
Amortyzacja 2 184,00 2 312,00
5,9%
3 383,00
46,3%
2 434,00
-28,1%
Aktywa 162 667,00 183 304,00
12,7%
258 008,00
40,8%
212 739,00
-17,5%
Kapitał własny 123 744,00 128 848,00
4,1%
167 875,00
30,3%
172 754,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 4,37
4,1%
5,69
30,3%
5,86
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,17
-56,2%
1,31
657,2%
0,16
-87,4%