Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:12
kontakt
PATENTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 295,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -458,00
Zysk (strata) brutto -687,00
Zysk (strata) netto -602,00
Amortyzacja 2 258,00
Aktywa 134 710,00
Kapitał własny 104 509,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,54
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02