Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 23:54
kontakt
MANGATA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 675 759,00 675 759,00
0,0%
566 137,00
-16,2%
791 022,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 518,00 64 518,00
0,0%
39 978,00
-38,0%
91 903,00
129,9%
Zysk (strata) brutto 60 120,00 60 120,00
0,0%
39 747,00
-33,9%
88 054,00
121,5%
Zysk (strata) netto 49 425,00 49 425,00
0,0%
33 862,00
-31,5%
70 231,00
107,4%
Amortyzacja 31 775,00 31 775,00
0,0%
34 381,00
8,2%
37 978,00
10,5%
Aktywa 733 049,00 733 049,00
0,0%
730 980,00
-0,3%
855 841,00
17,1%
Kapitał własny 412 848,00 412 848,00
0,0%
434 504,00
5,2%
477 406,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,83 61,83
0,0%
65,08
5,2%
71,50
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,40 7,40
0,0%
5,07
-31,5%
10,52
107,4%