Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 07:24
kontakt
MANGATA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 283 165,00 373 795,00
32,0%
534 063,00
42,9%
527 828,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 617,00 42 827,00
107,7%
69 314,00
61,8%
50 035,00
-27,8%
Zysk (strata) brutto 22 410,00 40 054,00
78,7%
65 352,00
63,2%
42 708,00
-34,6%
Zysk (strata) netto 18 463,00 32 292,00
74,9%
52 270,00
61,9%
33 678,00
-35,6%
Amortyzacja 16 480,00 18 934,00
14,9%
19 481,00
2,9%
21 866,00
12,2%
Aktywa 718 895,00 784 185,00
9,1%
931 987,00
18,8%
941 447,00
1,0%
Kapitał własny 422 759,00 441 075,00
4,3%
498 476,00
13,0%
528 055,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,32 66,06
4,3%
74,66
13,0%
79,09
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,76 4,84
74,9%
7,83
61,9%
5,04
-35,6%