Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 18:51
kontakt
MANGATA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 338,00 4 203,00
-21,3%
5 286,00
25,8%
6 999,00
32,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 738,00 449,00
-74,2%
828,00
84,4%
2 091,00
152,5%
Zysk (strata) brutto 17 369,00 18 478,00
6,4%
36 032,00
95,0%
42 307,00
17,4%
Zysk (strata) netto 16 885,00 18 268,00
8,2%
35 722,00
95,5%
41 692,00
16,7%
Amortyzacja 317,00 381,00
20,2%
435,00
14,2%
567,00
30,3%
Aktywa 370 786,00 362 673,00
-2,2%
384 387,00
6,0%
414 105,00
7,7%
Kapitał własny 315 626,00 349 856,00
10,8%
355 730,00
1,7%
366 672,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,27 52,40
10,8%
53,28
1,7%
54,92
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,74
8,2%
5,35
95,5%
6,24
16,7%