Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 08:42
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 932,00 91 853,00
1,0%
92 560,00
0,8%
93 493,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 522,00 7 338,00
62,3%
6 727,00
-8,3%
7 829,00
16,4%
Zysk (strata) brutto 2 678,00 6 878,00
156,8%
10 940,00
59,1%
9 048,00
-17,3%
Zysk (strata) netto 2 183,00 5 260,00
141,0%
8 972,00
70,6%
7 240,00
-19,3%
Amortyzacja 2 680,00 2 825,00
5,4%
2 799,00
-0,9%
3 016,00
7,8%
Aktywa 326 216,00 315 887,00
-3,2%
314 316,00
-0,5%
324 922,00
3,4%
Kapitał własny 145 432,00 150 569,00
3,5%
159 158,00
5,7%
166 196,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,29 9,62
3,5%
10,16
5,7%
10,68
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,34
141,7%
0,57
70,5%
0,46
-18,8%