Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:17
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 400 110,00 378 742,00
-5,3%
432 942,00
14,3%
451 326,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 467,00 -3 086,00
---
17 848,00
---
5 026,00
-71,8%
Zysk (strata) brutto 1 777,00 -4 428,00
---
16 000,00
---
9 190,00
-42,6%
Zysk (strata) netto 1 769,00 -5 694,00
---
15 156,00
---
8 511,00
-43,8%
Amortyzacja 4 974,00 5 176,00
4,1%
5 922,00
14,4%
5 951,00
0,5%
Aktywa 624 128,00 629 937,00
0,9%
622 846,00
-1,1%
670 657,00
7,7%
Kapitał własny 287 920,00 283 784,00
-1,4%
297 513,00
4,8%
306 969,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,36 10,21
-1,4%
10,70
4,8%
11,04
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,20
---
0,54
---
0,31
-43,9%