Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:02
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 245 715,00 251 591,00
2,4%
329 288,00
30,9%
202 328,00
-38,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 299,00 19 321,00
11,7%
57 488,00
197,5%
23 925,00
-58,4%
Zysk (strata) brutto 16 115,00 18 914,00
17,4%
56 114,00
196,7%
26 204,00
-53,3%
Zysk (strata) netto 12 450,00 15 357,00
23,3%
41 117,00
167,7%
21 069,00
-48,8%
Amortyzacja 5 213,00 5 479,00
5,1%
5 370,00
-2,0%
5 732,00
6,7%
Aktywa 981 256,00 908 907,00
-7,4%
939 596,00
3,4%
1 005 992,00
7,1%
Kapitał własny 238 101,00 253 468,00
6,5%
294 830,00
16,3%
315 918,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,37 11,04
6,5%
12,84
16,3%
13,75
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,67
23,4%
1,79
167,6%
0,92
-48,8%