Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 17:42
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 329 288,00 202 328,00
-38,6%
239 071,00
18,2%
239 071,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 488,00 23 925,00
-58,4%
51 604,00
115,7%
51 604,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 56 114,00 26 204,00
-53,3%
56 976,00
117,4%
56 976,00
0,0%
Zysk (strata) netto 41 117,00 21 069,00
-48,8%
45 547,00
116,2%
45 547,00
0,0%
Amortyzacja 5 370,00 5 732,00
6,7%
5 630,00
-1,8%
5 630,00
0,0%
Aktywa 939 596,00 1 005 992,00
7,1%
971 758,00
-3,4%
971 758,00
0,0%
Kapitał własny 294 830,00 315 918,00
7,2%
291 838,00
-7,6%
291 838,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,84 13,75
7,2%
12,70
-7,6%
12,70
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,79 0,92
-48,8%
1,98
116,2%
1,98
0,0%