Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:03
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 512 243,00 620 413,00
21,1%
232 169,00
-62,6%
123 464,00
-46,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118 955,00 162 946,00
37,0%
40 879,00
-74,9%
14 277,00
-65,1%
Zysk (strata) brutto 120 854,00 164 550,00
36,2%
152 338,00
-7,4%
13 358,00
-91,2%
Zysk (strata) netto 96 075,00 132 948,00
38,4%
144 302,00
8,5%
10 706,00
-92,6%
Amortyzacja 2 424,00 2 625,00
8,3%
2 621,00
-0,2%
2 541,00
-3,1%
Aktywa 2 755 456,00 2 679 700,00
-2,7%
2 706 519,00
1,0%
3 017 296,00
11,5%
Kapitał własny 1 152 196,00 1 294 736,00
12,4%
1 187 403,00
-8,3%
1 201 157,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 45,69 50,98
11,6%
46,75
-8,3%
47,29
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,81 5,23
37,4%
5,68
8,6%
0,42
-92,6%