Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:47
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 805 000,00 10 640 000,00
-46,3%
8 215 000,00
-22,8%
6 957 000,00
-15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 000,00 511 000,00
922,0%
107 000,00
-79,1%
312 000,00
191,6%
Zysk (strata) brutto 78 000,00 561 000,00
619,2%
1 864 000,00
232,3%
621 000,00
-66,7%
Zysk (strata) netto 35 000,00 456 000,00
1 202,9%
1 822 000,00
299,6%
512 000,00
-71,9%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 64 810 000,00 59 087 000,00
-8,8%
64 545 000,00
9,2%
62 225 000,00
-3,6%
Kapitał własny 41 302 000,00 41 916 000,00
1,5%
47 071 000,00
12,3%
47 551 000,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,43 18,70
1,5%
20,98
12,2%
21,19
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,20
1 168,8%
0,81
300,0%
0,23
-71,9%