Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:02
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 249 725,00 153 789,00
-38,4%
125 832,00
-18,2%
214 088,00
70,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 813,00 -20 366,00
---
-98 718,00
---
-65 605,00
---
Zysk (strata) brutto 36 751,00 -36 872,00
---
-191 783,00
---
-73 119,00
---
Zysk (strata) netto 31 644,00 -35 311,00
---
-184 882,00
---
-55 901,00
---
Amortyzacja 4 638,00 4 575,00
-1,4%
5 239,00
14,5%
5 394,00
3,0%
Aktywa 1 053 863,00 1 012 864,00
-3,9%
924 372,00
-8,7%
1 015 487,00
9,9%
Kapitał własny 283 734,00 248 429,00
-12,4%
63 547,00
-74,4%
206 625,00
225,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,28 2,87
-12,4%
0,74
-74,4%
0,61
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 -0,41
---
-2,14
---
-0,17
---