Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:20
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -62 915,00 -65 610,00
---
-99 246,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
0,00
---
Aktywa 92 624,00 80 731,00
-12,8%
93 520,00
15,8%
Kapitał własny -5 213 763,00 -5 279 373,00
---
-5 378 619,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,37 -6,45
---
-6,57
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
-0,12
---