Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 04:19
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -96 705,00 -84 896,00
---
-98 732,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
1,00
-50,0%
Aktywa 81 473,00 86 405,00
6,1%
77 703,00
-10,1%
Kapitał własny -5 506 643,00 -5 591 539,00
---
-5 690 271,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,73 -6,83
---
-6,95
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,10
---
-0,12
---