Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 02:35
kontakt
STARHEDGE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 633,00 5 241,00
-66,5%
4 150,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 726,00 3 507,00
28,7%
2 257,00
-35,6%
Zysk (strata) brutto 15 003,00 5 442,00
-63,7%
79,00
-98,5%
Zysk (strata) netto 15 003,00 5 442,00
-63,7%
60,00
-98,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 73 926,00 78 516,00
6,2%
76 463,00
-2,6%
Kapitał własny 64 629,00 70 072,00
8,4%
70 131,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,80
8,4%
0,80
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,06
-63,5%
0,00
-98,4%