Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:31
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 495,00
65,0%
2 905,00
486,9%
601,00
-79,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 557,00 123,00
-77,9%
1 451,00
1 079,7%
266,00
-81,7%
Zysk (strata) brutto 504,00 113,00
-77,6%
-612,00
---
231,00
---
Zysk (strata) netto 504,00 113,00
-77,6%
-631,00
---
231,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 76 746,00 77 469,00
0,9%
76 463,00
-1,3%
76 441,00
-0,0%
Kapitał własny 70 650,00 70 748,00
0,1%
70 131,00
-0,9%
70 361,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,1%
0,80
-0,9%
0,80
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-83,3%
-0,01
---
0,00
---