Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:39
kontakt
ERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 317 778,00 348 103,00
9,5%
375 091,00
7,8%
416 229,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 422,00 187 169,00
5 369,6%
-3 372,00
---
1 247,00
---
Zysk (strata) brutto 379,00 186 162,00
49 019,3%
-2 035,00
---
292,00
---
Zysk (strata) netto -4 001,00 148 723,00
---
-1 920,00
---
232,00
---
Amortyzacja 1 714,00 2 552,00
48,9%
2 795,00
9,5%
2 873,00
2,8%
Aktywa 757 753,00 955 704,00
26,1%
897 133,00
-6,1%
940 933,00
4,9%
Kapitał własny 232 821,00 381 543,00
63,9%
329 623,00
-13,6%
329 855,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,78 30,77
63,9%
26,58
-13,6%
26,60
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 11,99
---
-0,16
---
0,02
---