Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:37
kontakt
GLCOSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 961,00 59 708,00
6,7%
67 658,00
13,3%
57 801,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 367,00 1 067,00
190,7%
7 987,00
648,5%
-580,00
---
Zysk (strata) brutto 6 419,00 1 230,00
-80,8%
7 666,00
523,3%
-750,00
---
Zysk (strata) netto 6 429,00 913,00
-85,8%
6 788,00
643,5%
69,00
-99,0%
Amortyzacja 2 149,00 2 098,00
-2,4%
2 030,00
-3,2%
1 992,00
-1,9%
Aktywa 349 538,00 353 229,00
1,1%
372 184,00
5,4%
376 407,00
1,1%
Kapitał własny 238 793,00 239 706,00
0,4%
245 376,00
2,4%
245 414,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,74
0,4%
2,81
2,3%
2,81
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,01
-86,5%
0,08
680,0%
0,00
-98,7%