Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:45
kontakt
GLCOSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 708,00 67 658,00
13,3%
57 801,00
-14,6%
59 625,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 067,00 7 987,00
648,5%
-580,00
---
-882,00
---
Zysk (strata) brutto 1 230,00 7 666,00
523,3%
-750,00
---
4 803,00
---
Zysk (strata) netto 913,00 6 788,00
643,5%
69,00
-99,0%
4 721,00
6 742,0%
Amortyzacja 2 098,00 2 030,00
-3,2%
1 992,00
-1,9%
1 992,00
0,0%
Aktywa 353 229,00 372 184,00
5,4%
376 407,00
1,1%
369 095,00
-1,9%
Kapitał własny 239 706,00 245 376,00
2,4%
245 414,00
0,0%
247 522,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,81
2,3%
2,81
0,0%
2,83
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,08
680,0%
0,00
-98,7%
0,05
5 300,0%