Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:55
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 142 755,00 107 086,00
-25,0%
134 082,00
25,2%
76 113,00
-43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 267,00 11 410,00
-43,7%
1 326,00
-88,4%
3 411,00
157,2%
Zysk (strata) brutto 22 375,00 10 777,00
-51,8%
524,00
-95,1%
5 956,00
1 036,6%
Zysk (strata) netto 17 914,00 8 109,00
-54,7%
485,00
-94,0%
5 230,00
978,4%
Amortyzacja 5 165,00 4 816,00
-6,8%
4 656,00
-3,3%
4 585,00
-1,5%
Aktywa 757 921,00 705 981,00
-6,9%
728 622,00
3,2%
715 364,00
-1,8%
Kapitał własny 494 374,00 502 483,00
1,6%
502 968,00
0,1%
508 198,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,54 84,90
1,6%
84,99
0,1%
85,87
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,03 1,37
-54,7%
0,08
-94,0%
0,88
978,0%