Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 14:02
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 142 229,00 142 229,00
0,0%
96 298,00
-32,3%
113 032,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 331,00 1 331,00
0,0%
5 348,00
301,8%
6 675,00
24,8%
Zysk (strata) brutto 217,00 217,00
0,0%
4 946,00
2 179,3%
27 931,00
464,7%
Zysk (strata) netto 1 620,00 1 620,00
0,0%
3 977,00
145,5%
26 677,00
570,8%
Amortyzacja 4 035,00 4 035,00
0,0%
3 901,00
-3,3%
3 763,00
-3,5%
Aktywa 791 135,00 791 135,00
0,0%
772 070,00
-2,4%
741 442,00
-4,0%
Kapitał własny 501 161,00 501 161,00
0,0%
505 138,00
0,8%
512 986,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 89,32 89,32
0,0%
90,03
0,8%
91,43
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,0%
0,71
145,3%
4,76
570,7%