Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 19:19
kontakt
ORZBIALY
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 655 117,00 655 117,00
0,0%
882 837,00
34,8%
737 005,00
-16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 465,00 86 465,00
0,0%
126 086,00
45,8%
118 181,00
-6,3%
Zysk (strata) brutto 85 421,00 85 421,00
0,0%
129 582,00
51,7%
151 569,00
17,0%
Zysk (strata) netto 66 186,00 66 186,00
0,0%
101 292,00
53,0%
124 562,00
23,0%
Amortyzacja 8 943,00 8 943,00
0,0%
9 532,00
6,6%
10 424,00
9,4%
Aktywa 456 789,00 456 789,00
0,0%
582 319,00
27,5%
698 369,00
19,9%
Kapitał własny 367 384,00 367 384,00
0,0%
466 908,00
27,1%
602 182,00
29,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,06 22,06
0,0%
28,04
27,1%
36,17
29,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,98 3,98
0,0%
6,08
53,0%
7,48
23,0%