Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 09:23
kontakt
ORZBIALY
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 311 916,00 311 916,00
0,0%
434 179,00
39,2%
388 407,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 913,00 37 913,00
0,0%
60 815,00
60,4%
62 624,00
3,0%
Zysk (strata) brutto 37 943,00 37 943,00
0,0%
59 846,00
57,7%
69 666,00
16,4%
Zysk (strata) netto 30 314,00 30 314,00
0,0%
44 374,00
46,4%
55 284,00
24,6%
Amortyzacja 4 559,00 4 559,00
0,0%
4 762,00
4,5%
5 193,00
9,1%
Aktywa 438 877,00 438 877,00
0,0%
565 334,00
28,8%
645 729,00
14,2%
Kapitał własny 347 069,00 347 069,00
0,0%
449 304,00
29,5%
547 672,00
21,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,84 20,84
0,0%
26,98
29,5%
32,89
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,82
0,0%
2,66
46,3%
3,32
24,6%