Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 15:40
kontakt
DELKO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 818 333,00 779 687,00
-4,7%
779 687,00
0,0%
1 346 144,00
72,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 517,00 20 538,00
-16,2%
20 839,00
1,5%
50 481,00
142,2%
Zysk (strata) brutto 24 278,00 22 348,00
-7,9%
22 348,00
0,0%
48 782,00
118,3%
Zysk (strata) netto 19 657,00 18 084,00
-8,0%
18 084,00
0,0%
39 912,00
120,7%
Amortyzacja 11 012,00 10 508,00
-4,6%
10 508,00
0,0%
20 785,00
97,8%
Aktywa 243 637,00 279 576,00
14,8%
279 576,00
0,0%
342 879,00
22,6%
Kapitał własny 106 689,00 120 535,00
13,0%
120 535,00
0,0%
155 381,00
28,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,92 10,08
13,0%
10,08
0,0%
12,99
28,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,51
-8,0%
1,51
0,0%
3,34
120,7%