Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 18:50
kontakt
DELKO
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 216 402,00 234 653,00
8,4%
206 930,00
-11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 607,00 4 867,00
34,9%
3 919,00
-19,5%
Zysk (strata) brutto 12 907,00 22 276,00
72,6%
28 311,00
27,1%
Zysk (strata) netto 12 237,00 21 321,00
74,2%
27 542,00
29,2%
Amortyzacja 76,00 60,00
-21,1%
50,00
-16,7%
Aktywa 147 434,00 169 021,00
14,6%
168 882,00
-0,1%
Kapitał własny 92 180,00 111 170,00
20,6%
134 383,00
20,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,71 9,30
20,6%
11,24
20,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,78
74,3%
2,30
29,2%