Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 09:43
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 117 286,00 97 671,00
-16,7%
129 185,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 405,00 1 786,00
-25,7%
2 523,00
41,3%
Zysk (strata) brutto 2 294,00 1 747,00
-23,8%
2 611,00
49,5%
Zysk (strata) netto 1 841,00 1 424,00
-22,7%
2 118,00
48,7%
Amortyzacja 24,00 17,00
-29,2%
23,00
35,3%
Aktywa 156 923,00 140 714,00
-10,3%
161 080,00
14,5%
Kapitał własny 113 011,00 114 435,00
1,3%
116 553,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,45 9,57
1,3%
9,74
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,12
-22,7%
0,18
48,7%