Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 01:44
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109 661,00 92 578,00
-15,6%
118 423,00
27,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 649,00 1 075,00
-34,8%
2 797,00
160,2%
Zysk (strata) brutto 1 568,00 1 416,00
-9,7%
2 960,00
109,0%
Zysk (strata) netto 1 272,00 1 181,00
-7,2%
2 404,00
103,6%
Amortyzacja 38,00 35,00
-7,9%
30,00
-14,3%
Aktywa 138 568,00 130 021,00
-6,2%
146 649,00
12,8%
Kapitał własny 93 452,00 94 633,00
1,3%
97 037,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,63 15,82
1,3%
16,23
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,20
-7,5%
0,40
104,1%