Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 18:11
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 115 818,00 113 274,00
-2,2%
93 656,00
-17,3%
112 962,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 239,00 2 458,00
98,4%
1 461,00
-40,6%
1 865,00
27,7%
Zysk (strata) brutto 1 296,00 2 590,00
99,8%
25 721,00
893,1%
2 847,00
-88,9%
Zysk (strata) netto 1 052,00 2 090,00
98,7%
25 452,00
1 117,8%
2 435,00
-90,4%
Amortyzacja 19,00 24,00
26,3%
26,00
8,3%
27,00
3,8%
Aktywa 167 420,00 160 318,00
-4,2%
168 882,00
5,3%
172 469,00
2,1%
Kapitał własny 117 605,00 119 695,00
1,8%
134 383,00
12,3%
136 818,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,83 10,01
1,8%
11,24
12,3%
11,44
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,18
98,9%
2,13
1 116,0%
0,20
-90,4%