Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:12
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 271,00 107 680,00
27,8%
108 722,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 136,00 1 960,00
72,5%
1 647,00
-16,0%
Zysk (strata) brutto 1 096,00 1 930,00
76,1%
10 977,00
468,8%
Zysk (strata) netto 885,00 1 426,00
61,1%
10 811,00
658,1%
Amortyzacja 38,00 38,00
0,0%
38,00
0,0%
Aktywa 121 021,00 133 778,00
10,5%
147 434,00
10,2%
Kapitał własny 83 831,00 85 257,00
1,7%
92 180,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,02 14,26
1,7%
15,42
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,24
60,8%
1,81
659,7%